Υπό έκδοση

Τίτλοι υπό έκδοση

 

Αρχιμ. Βασίλειος Παρασκευόπουλος, «Ο π. Βασίλειος στα Ερτζιανά»

Μη λησµονούµε και µή περιφρονούµε τα µικρά έργα αγάπης…
Μια µικρή βοήθεια σ’ εκείνον που αγωνίζεται να σηκώση ένα βάρος. Μια καθοδήγησι στον τυφλό, που δεν γνωρίζει που να προχωρήση. Ένας κατατοπισµός σ᾽ εκείνον που δεν ξέρει να διεκπεραιώση µιά υπόθεσί του. Μια εξυπηρέτησι σε άλλον που βρίσκεται σε στενόχωρη θέσι. Μια συµβουλή στον αγνοούντα. Μια ενθάρρυνσι σ’ αυτόν που κυριαρχείται από δισταγµόν. Ένας λόγος ειρηνικός στον ταραγµένον. Μια προσπάθεια συνδιαλλαγής σ᾽ αυτούς που το µίσος µπήκε ανάµεσά τους. Δυό λόγια παρήγορα στον θλιµµένο. Μια επίσκεψι στον άρρωστο. Ένα µικρό δώρο στο παιδί του φτωχού οικογενειάρχη της γειτονιάς σου. Ένα χαµόγελο καλωσύνης σ᾽ εκείνον που σ’ ενόχλησε χωρίς να το θέλη. Μια ανοιχτόκαρδη συµπεριφορά προς εκείνον που σε έθιξε….

 

Αρχιμ. Βασίλειος Παρασκευόπουλος, «Προβλήματα σύγχρονης οικογένειας»

Τα µικρά χέρια οµιλούν πολύ εύγλωττα…
Καλοί µου γονείς!
Πόσα χεράκια υψώνονται πάντα προς το µέρος σας… Με τόση λαχατάρα…
Χαρήτε τα παιδιά σας… είναι ατίµητος θησαυρός.
Φυτέψτε στις ψυχούλες των τον σπόρο της αρετής. Θα κοπιάσετε… Ευλογηµένος κόπος αυτός…
Περνούν τα χρόνια, οι µέρες, οι ώρες.
Μη αποκάµνετε… Θα έλθη η αµοιβή…
Η Οικογένεια σάς καλεί και πάλιν απόψε κοντά της.
Προχωρείτε…

 

► Πρωτοπρ. Σπυρίδων Λόντος, «Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού», Σειρά: Ερμηνευτικά Ιερών Κειμένων

Στο έκτο βιβλίο της σειράς «Ερμηνευτικά Ιερών Κειμένων», ὁ Πρωτοπρ. Σπυρίδων Λόντος αναλύει τα Αγιογραφικά Αναγνώσματα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού κάνοντας έτσι πιο προσιτά τα νοήματά τους.

 

► Γιάννης Παπαναστασίου, «Ο Θεός διά της Θεοτόκου», Σειρά: Θέλεις να σου δείξω τον Θεό;

Η πίστη πηγάζει από τη ζωή∙ από βιωμένες μεταφυσικές εμπειρίες, (ατομικές και ομαδικές), δηλαδή από την πράξη. Η πράξη δίνει στέρεες γνώσεις.
Η πίστη δεν πηγάζει από τα βιβλία. Ωστόσο, και τα βιβλία διασώζουν και διηγούνται βιωμένες μεταφυσικές εμπειρίες συνανθρώπων μας.
Βιώματα αληθινά και ζωντανά, τα οποία ενισχύουν τα προσωπικά μας βιώματα, διότι, λίγο πολύ, όλοι έχουμε ανάλογα βιώματα. Επομένως, τα βιβλία είναι πολύ ωφέλιμα. Η πίστη δεν είναι μόνο προσωπική.
Είναι και διαπροσωπική. Είναι ατομικό αλλά και κοινωνικό κατόρθωμα. Αρκεί να θυμηθούμε τη Βίβλο, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος σώζεται διά του «πλησίον»∙ όχι αφ’ εαυτού.