Υπό έκδοση

Τίτλοι υπό έκδοση

 

► Γιάννης Παπαναστασίου, «Ο Θεός διά της Θεοτόκου», Σειρά: Θέλεις να σου δείξω τον Θεό;

Η πίστη πηγάζει από τη ζωή∙ από βιωμένες μεταφυσικές εμπειρίες, (ατομικές και ομαδικές), δηλαδή από την πράξη. Η πράξη δίνει στέρεες γνώσεις.
Η πίστη δεν πηγάζει από τα βιβλία. Ωστόσο, και τα βιβλία διασώζουν και διηγούνται βιωμένες μεταφυσικές εμπειρίες συνανθρώπων μας.
Βιώματα αληθινά και ζωντανά, τα οποία ενισχύουν τα προσωπικά μας βιώματα, διότι, λίγο πολύ, όλοι έχουμε ανάλογα βιώματα. Επομένως, τα βιβλία είναι πολύ ωφέλιμα. Η πίστη δεν είναι μόνο προσωπική.
Είναι και διαπροσωπική. Είναι ατομικό αλλά και κοινωνικό κατόρθωμα. Αρκεί να θυμηθούμε τη Βίβλο, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος σώζεται διά του «πλησίον»∙ όχι αφ’ εαυτού.

 

Ιωάννης Τσαγκατάκης, «Η Ορθόδοξη Νηστεία, ένα πνευματικό και διατροφικό θαύμα»

Η νηστεία είναι μητέρα και της εξαιρετικής υγείας… Είναι η γαλήνη των ψυχών μας, η παιδαγωγός των νέων, ο δάσκαλος των συνετών και σωφρόνων… Είναι η τροφή της ψυχής», Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

«Η χριστιανική νηστεία και η υγιεινή διατροφή είναι για τη μοντέρνα Ιατρική σχεδόν ταυτόσημες έννοιες», Αντώνης Καφάτος.

 

Πρωτοπρ. Λάζαρος Σαρόγλου, «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων»

Στο πόνημα αυτό γίνεται προσπάθεια να αποδοθούν τα ιερά κείμενα της Ακολουθίας του Αγιασμού της εορτής των Θεοφανείων. Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι αναγνώστες στην κατανόησή τους αλλά και στην εισαγωγή τους σε ένα βαθύτερο θεολογικό και ερμηνευτικό υπόβαθρο.

 

Πρωτοπρ. Λάζαρος Σαρόγλου, «Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι»

Στο πόνημα αυτό γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουμε και να σχολιάσουμε τα τροπάρια των Εννέα Ωδών των Παρακλητικών Κανόνων, οικοδομώντας ένα είδος κηρύγματος σε κάθε Ωδή, κατά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου και αφορμώντας από τα τροπάρια των Ωδών τους.